Samenwerkingen

Riet Fiddelaers-JaspersRiet Fiddelaers-Jaspers
Riet is opleider trainer, adviseur en heeft een praktijk voor coaching en rouwtherapie. Ze werkte in het onderwijs en studeerde sociale pedagogiek. In 2003 promoveerde ze op basis van een onderzoek over jongeren en rouw. Haar Expertisecentrum Omgaan met Verlies is volledig ingericht op training, advisering en coaching rond het thema verlies. (Voor meer informatie: www.rietfiddelaers.nl). Riet beheert ook een webshop met boeken, brochures en materialen over rouw en verlies: www.in-de-wolken.nl. De mappen Gedeeld Verdriet is door Riet Fiddelaers ontwikkeld en op deze prachtige basis hebben we ons Jonge Helden Kameleonprogramma en ons Jonge Helden Sterprogramma gebaseerd. Riet werkte ook mee als expert aan de Jonge Helden Adviesstes.

Janet Schmidt & Gerda Schmidt
Gerda en Janet zijn zussen en hebben beiden een praktijk rondom rouw en verlies. Met veel enthousiasme hebben zij de Jonge Helden Verlies-workshop voor leerkachten ontwikkeld. Zij begeleiden deze workshops op de betrokken scholen en leiden andere workshop-coaches opleiden en verzorgen supervisie en nascholing. Daarnaast hebben zij de landkaart 'Stromen van Verbinding' ontwikkeld. Dit beeldende begeleidingsinstrument heeft een prominente plek in de Jonge Helden Verliesworkshop en wordt ook ingezet bij de programma's van Jonge Helden.
www.verliesopdekaart.nl.

Gerda SchmidtGerda Schmidt
werkt op een grote scholengemeenschap in Hoorn als rouwbegeleider en counselor. Na verschillende opleidingen is zij naast haar werk in het onderwijs haar eigen praktijk begonnen. Zij ontwikkelde de verliescirkel tot een concreet instrument dat in te zetten is als hulpmiddel bij het inzicht geven in rouwprocessen. www.kleurenvanrouw.nl en www.nexzus.nl

Janet SchmidtJanet Schmidt
ontwikkelde zich in het basisonderwijs van leerkracht en IB-er naar trainer en coach. Na verschillende opleidingen gevolgd te hebben is zij nu werkzaam als rouwdeskundige in haar eigen praktijk in Almere en Bussum. Daarnaast is Janet werkzaam als projectleider in het basisonderwijs. www.nexzus.nl

TNO
In 2013 is Stichting Jonge Helden gaan samenwerken met TNO voor het Dappere Dino-programma en twee jaar later het Stoere Schildpaddenprogramma. TNO heeft gewerkt aan de vertaling en ontwikkeling van een Nederlandse versie van het Amerikaanse Children of Divorce lntervention voor kinderen van resp. 6-8 jaar  en 4-6 jaar die te maken hebben met (echt)scheiding. Zo ontstonden de Nederlandse preventieve groepsinterventies Dappere Dino's en Stoere Schildpadden. Een beschrijving van de interventies is opgenomen in de Databank Effectieve lnterventies als theoretisch goed onderbouwd.