Uniek aanbod rondom rouw en verlies bij kinderen op Amstelveense basisscholen

NIEUWSNieuws archiefUniek aanbod rondom rouw en verlies bij kinderen op Amstelveense basisscholen

September 2014

De Tafelronde 181 Amstelveen en de landelijke Stichting Jonge Helden verzorgen vanaf 1 september 2014 een uniek aanbod rondom rouw en verlies bij kinderen op Amstelveense basisscholen. Zes basisscholen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van het aanbod.

Op deze scholen vindt de Interactieve bijeenkomst ‘Omgaan met verlies in het basisonderwijs’ plaats ten behoeve van leerkrachten, zorgmedewerkers en directie.
Een aantal scholen heeft daarnaast gekozen voor een ouderthema-avond ‘Klein verdriet, groot verdriet’. Een laagdrempelige informatieve avond die voor alle ouders zinvol en interessant is, ook als er geen ingrijpend verlies heeft plaatsgevonden.
Daarnaast kunnen scholen ook de zeer uitgebreide Jonge Helden Verdrietkoffer aanvragen met een persoonlijke instructie van een Jonge Helden deskundige.
De coaches die het project begeleiden, zijn professionele en ervaren rouw- en verliescoaches verbonden aan Stichting Jonge Helden.

In 2013 heeft Tafelronde 181 met de zeer succesvolle Goldparty een fantastisch bedrag opgehaald dat mogelijk maakt om het programma naar de scholen te brengen. Er zijn voor scholen en ouders dan ook geen kosten verbonden aan deelname.

Doel van het project is te voorkomen dat kinderen met ingrijpende ervaringen als het overlijden van een gezinslid of een (echt)scheiding, op een later moment vastlopen. Dat is hard nodig: kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt of een gezinslid hebben verloren door de dood ondervinden significant vaker problemen in hun ontwikkeling.
Veel van hen komen in de (jeugd)hulpverlening terecht, een deel daarvan zelfs met ernstige problematiek. Met preventieve begeleiding en ondersteuning in de nabije omgeving kan veel leed worden voorkomen.

De ideële Stichting Jonge Helden is in 2008 opgericht teneinde deze vorm van preventieve zorg op scholen in Nederland te integreren. De exploitatie van Stichting Jonge Helden wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. De rouw- en verliescoaches die de diverse programma’s en workshops begeleiden ontvangen hiervoor een bescheiden vergoeding.
“Om haar activiteiten te bekostigen is Stichting Jonge Helden afhankelijk van donateursgelden, sponsoren, fondsen en gemeentelijke subsidies” aldus Richard van der Linden, voorzitter van Tafelronde 181 Amstelveen. ”Onze Tafel zet zich elk jaar in voor initiatieven die een directe impact hebben op de gemeenschap. De samenwerking met Stichting Jonge Helden is voor ons een perfect match aangezien met inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning een verschil kan worden gemaakt voor kinderen die een moeilijke tijd doorstaan”.

Voor meer informatie over Stichting Jonge Helden: www.stichtingjongehelden.nl.
Voor meer informatie over Tafelronde 181 Amstelveen: www.goldpartyamstelveen.nl/ronde-tafel.php