Nieuw Egelprogramma voor jonge vluchtelingen

NIEUWSNieuws archiefNieuw Egelprogramma voor jonge vluchtelingen

12 mei 2016


20 mei a.s. start een nieuw en uniek Jonge Heldenprogramma voor vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus op Openbare Basisschool de Meerpaal in Zoetermeer: het Jonge Helden Egelprogramma.

Het betreft een lotgenotenprogramma ten behoeve van leerlingen die te maken hebben met verlies van hun thuisland en in Nederland een nieuw bestaan moeten opbouwen. Kinderen die in veel gevallen ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Het Egelprogramma is door een groep Jonge Heldencoaches ontwikkeld op verzoek van en in nauw overleg met Ageeth Kampen, directeur van De Meerpaal. De coaches zijn allen ervaren Jonge Heldencoaches in de regio Haaglanden: Kathy Beckers, Josta Terpstra, Annemieke Hillen en Greetje van den Berg.
Aanleiding voor het verzoek van Ageeth aan Stichting Jonge Helden was de merkbare behoefte aan sociaal emotionele ondersteuning op school voor deze kinderen bij het aanpassingsproces in een nieuw land enerzijds en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen anderzijds. Doel van het Jonge Helden Egelprogramma is dan ook te voorkomen dat deze kinderen op korte of langere termijn sociaal emotioneel vastlopen. Ook wil het programma de deelnemers erkenning geven voor hun afkomst, hun vaderland. Deze erkenning geeft hen veiligheid in hun leeromgeving.

Het Jonge Helden Egelprogramma is een preventief programma en geen therapie of behandeling. Het programma vindt plaats op school, onder schooltijd.
Ook ouders worden betrokken bij het programma, er is een tolk aanwezig om bij deze gelegenheden eventuele taalbelemmeringen weg te nemen.
Het Jonge Helden Egelprogramma wordt verzorgd door twee ervaren Jonge Heldencoaches in nauwe samenwerking met de directeur en leerkrachten van De Meerpaal.

De Meerpaal heeft al meer dan 15 jaar ervaring met het opvangen van leerlingen die het eerste jaar nieuw in Nederland zijn. Jarenlange ervaring met de taalklas maakte duidelijk dat het voor de bovenbouw leerlingen lastig was om een goede aansluiting in de jaargroep te vinden, waardoor de Meerpaal besloot een tweedejaars taalklas op te zetten. Op deze manier is de basis waarop de leerlingen instromen in het regulier onderwijs veel steviger.

Stichting Jonge Helden wil het Jonge Helden Egelprogramma in het najaar van 2016 ook toegankelijk maken voor andere Nederlandse scholen die vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus onderwijs bieden.