Jaarverslag 2013 Stichting Jonge Helden beschikbaar

NIEUWSNieuws archiefJaarverslag 2013 Stichting Jonge Helden beschikbaar

Oktober 2014

Er is heel hard gewerkt aan het jaarverslag 2013 voor Stichting Jonge Helden en het is klaar!

2013 was een mooi jaar voor Stichting Jonge Helden. Ondanks én dankzij dat we vanaf mei 2013 volledig op vrijwillige kracht de stichting exploiteerden, is het gelukt om 19 scholenprojecten te realiseren op basisscholen en middelbare scholen in het hele land.
Een aantal Jonge Heldencoaches is in 2013 opgeleid en gecertificeerd voor het Dappere Dinoprogramma, een scheidingsprogramma voor 6 tot 8-jarigen. 
Het OverHoopprogramma is nu ook vast onderdeel van onze Jonge Helden Scholenaanbod.Alle deelnemers hebben een ernstig ziek gezinslid. 
De Jonge Helden Adviessites zijn in 2013 door ruim 45.000 bezoekers geraadpleegd en ook van de kosteloze online adviezen van Emma op deze sites is veel gebruikt gemaakt. Ook herinnerdingen.nl heeft in 2013 opnieuw meer bezoekers getrokken.

Mede namens ons bestuur, dank aan onze vaste en eenmalige donateurs, onze vrijwilligers, onze coaches, zorgmedewerkers van alle scholen waar we zijn geweest, gemeenten en sponsoren voor hun geweldige en onmisbare bijdrage aan ons werk voor Jonge Helden.
En last but not least, Marjolein Sitters, heel veel dank voor het maken van dit mooie jaarverslag!
Documenten: