De steun aan elkaar gaf hen weer moed en bovenal zelfvertrouwen terug - Moeder over Kameleonprogramma

December 2016 - Dit ontroerende bericht willen we graag met u delen. De reactie op de divorce challenge, uitgeschreven door de raad voor de kinderbescherming, is van een moeder waarvan beide kinderen een aantal jaar geleden deelnamen aan het Kameleonprogramma.

Geschreven onder de Naam Margaretha
reactie op inzending medewerkers Raad voor de Kinderbescherming:

Sinds 2009 bestaat de Stichting Jonge Helden. Doel: 'voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken'. Zie: http://www.stichtingjongehelden.nl/welkom
Zonder rijkssubsidie zetten zij zich in ook voor scheidingskinderen middels het Kameleonproject. Op school doet mijn zoon mee aan het ’Kameleonprogramma’ voor scheidingskinderen, van Stichting Jonge Helden.
Groepsgewijs krijgen de kinderen professionele begeleiding van twee ervaren coaches. De coaches weten de kinderen op een deskundige manier te raken én te begeleiden. Sinds kort gaat hij weer met plezier naar school.'
Scheiding betekent naast verlies ook schaamte voor kinderen. De emoties kregen op formidabele wijze een plaats in een groep waar vertrouwen was. Wat in de groep werd besproken werd niet met anderen gedeeld. Leeftijd bleek niet uit maken. Het verbond de kinderen met elkaar. De steun aan elkaar gaf hen weer moed en bovenal zelfvertrouwen terug. Van de mensen van het Kameleon project kan heel wat geleerd worden! Ontroerend mooi.

18 november 2016
‘Margaretha’