Links scheiding en kinderen/jongeren

www.oudersvanjongehelden.nl/scheiding
Ouders van scheidingskinderen hebben zelf meestal ook veel verdriet. Ook voor hen staat de wereld vaak op z’n kop. Toch willen ouders er ondanks hun eigen problemen, heel graag voor hun kinderen zijn. Op deze site vinden ouders informatie die specifiek op hen is gericht, ze vinden er tips en handreikingen en ze kunnen online persoonlijk advies vragen.

www.jongeheldenindeklas.nl/scheiding
Deze site over leerlingen en scheiding richt zich op leerkrachten, mentoren en zorgmedewerkers uit het basis- en voortgezet onderwijs. Op de site is specifieke informatie te vinden per leeftijdsgroep met praktische tips en links. Op de site zijn ook werkvormen rondom verdriet, rouw en de dood te downloaden. Ook kunnen werkers in het onderwijs kosteloos online een adviesvraag aan deskundige Emma voorleggen.

www.voorjongehelden.nl/scheiding
Een site met informatie en veel tips voor Jonge Helden die met scheiding te maken hebben. Er staan veel filmpjes op van lotgenoten en Jonge Helden kunnen er een gedicht of foto's plaatsen. Kinderen en jongeren kunnen via de site persoonlijk advies vragen aan een deskundig rouw- en verliesbegeleider. Ook is op voorjongehelden.nl informatie te vinden voor kinderen en tieners die op school gaan meedoen met een Kameleon-programma.

www.jongeheldenopdebso.nl/scheiding
Speciaal voor begeleiders van de Kinderopvang en de Buitenschoolse Opvang is op deze site voor hen relevante informatie te vinden over scheiding. Concrete tips, werkvormen en handreikingen. En ook hier is er de mogelijkheid om persoonlijk online advies te vragen aan een deskundige als het gaat om de begeleiding van kinderen en tieners met rouw en verlies.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl/scheiding
Deze site richt zich op volwassenen uit de directe omgeving van een kind of tiener die met (echt)scheiding te maken heeft of krijgt. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, buren of ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Op de site kunnen zij relevante informatie vinden en tips en handreikingen voor het steunen van de Jonge Held.
Voor specifieke vragen hierbij kunnen zij online persoonlijk advies krijgen van een deskundige verliesbegeleider.

www.in-de-wolken.nl

Een webwinkel met allerlei aan kinderen/tieners en rouw en scheiding gerelateerde boeken, brochures, kaarten, herinneringswerkboeken, spellen, rouwbanden etc.

www.rietfiddelaers.nl
Op deze site staat informatie over Expertisecentrum Omgaan met Verlies.
Het expertisecentrum is volledig ingericht op training, advisering en coaching rond het thema verlies.

www.villapinedo.nl
Online platform voor jongeren met gescheiden ouders. Hier vind je info over scheiden: verhalen van anderen, blogs, filmpjes, vlogs, foto’s en nog veel meer.

www.kiesinfo.com
Samenwerkingsverband Klassenwerk ontwikkelde het preventieve hulpprogramma KIES: Kinderen in Echtscheiding Situatie. Zij bieden trainingen voor aspirant-KIES-coaches aan.
Daarnaast leidt Klassenwerk zogenaamde KIES-omgangsbegeleiders op.

www.sep.nl
Deze website is geheel gericht op scheidende/gescheiden ouders.

www.kinderenvangescheidenouders.nl
Een site die is opgezet door een kind van gescheiden ouders. Op deze site kun je via forums praten met anderen over hoe het is als je ouders gescheiden zijn. Ook kun je er informatie vinden over scheiding. En tenslotte kun je bekijken waar je meer kan lezen over scheiden en over kinderen van gescheiden ouders. Alles is ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: tot 12 jaar (kinderen), van 12 tot 18 jaar (jongeren) en vanaf 18 jaar (volwassenen).