Links rouw rondom overlijden kinderen/jongeren

www.oudersvanjongehelden.nl/overlijden_van_een_dierbare
Ouders van kinderen met rouw, hebben zelf meestal ook veel verdriet om het verlies. Ook voor hen staat de wereld vaak op z’n kop. Toch willen ouders er ondanks hun eigen problemen, heel graag voor hun kinderen zijn. Op deze site vinden ouders informatie die specifiek op hen is gericht, ze vinden er tips en handreikingen en ze kunnen online persoonlijk advies vragen.

www.jongeheldenindeklas.nl/overlijden_van_een_dierbare
Deze site richt zich op leerkrachten, mentoren en zorgmedewerkers uit het basis- en voortgezet onderwijs. Op de site is specifieke informatie te vinden per leeftijdsgroep met praktische tips en links. Op de site zijn ook werkvormen rondom verdriet, rouw en de dood te downloaden. Ook kunnen werkers in het onderwijs kosteloos online een adviesvraag aan deskundige Emma voorleggen.

www.voorjongehelden.nl/overlijden_van_een_dierbare
Een site met informatie en veel tips voor Jonge Helden. Er staan veel filmpjes op van lotgenoten en Jonge Helden kunnen er een gedicht of foto plaatsen. In beeld worden de meest gestelde vragen over doodgaan, begraven en cremeren beantwoord. Kinderen en jongeren kunnen via de site persoonlijk advies vragen aan een deskundig rouw- en verliesbegeleider. Ook is op voorjongehelden.nl informatie te vinden voor kinderen en tieners die op school gaan meedoen met een Sterprogramma.

www.jongeheldenopdebso.nl/overlijden_van_een_dierbare
Speciaal voor begeleiders van de Kinderopvang en de Buitenschoolse Opvang is op deze site relevante informatie te vinden over rouw. Concrete tips, werkvormen en handreikingen. En ook hier is er de mogelijkheid om persoonlijk online advies te vragen aan een deskundige als het gaat om de begeleiding van kinderen en tieners met rouw en verlies.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl/overlijden_van_een_dierbare
Deze site richt zich op volwassenen uit de directe omgeving van een kind of tiener die met overlijden van een gezinslid of een andere dierbare te maken heeft of krijgt. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, buren of ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Op de site kunnen zij relevante informatie vinden en tips en handreikingen voor het steunen van de Jonge Held.
Voor specifieke vragen hierbij kunnen zij online persoonlijk advies krijgen van een deskundige verliesbegeleider.

www.troostgeschenk.nl
Webwinkel met allerlei troostgeschenken en troostgeschenkjes.

www.in-de-wolken.nl
Webwinkel met aan kinderen/tieners en rouw en verlies gerelateerde boeken, brochures, kaarten, herinneringswerkboeken, spellen, rouwbanden etc.

www.rietfiddelaers.nl
Op deze site staat informatie over Expertisecentrum Omgaan met Verlies.
Het expertisecentrum is volledig ingericht op training, advisering en coaching rond het thema verlies.

www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog organiseert onder andere kinderweekenden voor rouwende kinderen en hun ouders, heeft een telefonische informatielijn, beheert diverse fora voor rouwende kinderen en tieners en verzorgt trainingen voor rouw- en verliesbegeleiders.

www.kindenrouw.nl
De Stichting Kind en Rouw ontwikkelt voorlichtingsmateriaal over kinderen en rouw.

www.verliesverwerken.nl
De website van de Landelijke Stichting Rouwverwerking. De LSR is een expertisecentrum en heeft als doelstellingen:
-Het bevorderen van aandacht voor rouw in de privésfeer en in werk- en andere situaties;
-Nabestaanden en hun omgeving voorzien van informatie en doorverwijzing;
-De kwaliteit van rouwzorg verhogen door de deskundigheid van rouwzorgverleners te bevorderen (beroepskrachten en vrijwilligers);
-Het stimuleren van kennisontwikkeling over rouw.

www.verliezenverwerkenflevoland.nl
Een vrijwilligersorganisatie die in de provincie Flevoland actief is om volwassenen met verlies te ondersteunen in de vorm van lezingen, bijeenkomsten en lotgenotengroepen. Ook wil de organisatie volwassenen toerusten om kinderen en tieners met rouw en verlies te kunnen steunen.

www.jongereninrouw.nl
Een site VOOR rouwende jongeren VAN rouwende jongeren. Met diverse forums en informatie over lotgenotengroepen, gastlessen over rouw op middelbare scholen en andere activiteiten voor rouwende jongeren in de provincie Flevoland. Uniek project van Humanitas.