Steun ons op een andere manier als bedrijf

Salarisdonatie-programma
Via het salarisdonatie programma geven werknemers een deel van hun salaris als gift aan Stichting Jonge Helden.
De werknemer geeft per formulier de grootte van het bedrag aan. Maandelijks wordt het gezamenlijke bedrag dat door alle werknemers is gespaard automatisch ingehouden op het salaris en door het bedrijf overgemaakt aan Stichting Jonge Helden.
Veel bedrijven verdubbelen deze bijdrage. Deze donaties zijn voor het bedrijf aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (binnen de geldende wettelijke regels).
Werknemers kunnen hun (salaris)donaties aftrekken van de belasting als het totaal van hun giften in één jaar tussen 1% en 10% van het brutojaarinkomen komt (minimaal 60 euro). Het exacte fiscale voordeel hangt af van de belastingschijf waarin de werknemer valt.
Mocht u interesse hebben in een salarisdonatie programma, als werknemer of als werkgever, neem dan per mail contact met ons op met Saskia Koning: saskia@stichtingjongehelden.nl