Schenk per notariële akte

Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is het schenken per notariële akte, of lijfrente schenking. Als u 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt, betaalt de belastingdienst tot 52% van de gift terug (afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit). Als u €150 of meer per jaar schenkt, betalen wij de kosten van de notariële akte!

Voordelen:
-Het bedrag dat u schenkt is 100% fiscaal aftrekbaar. (In andere gevallen zijn alleen bedragen hoger dan 1% en lager dan 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar). De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel mee aan uw schenking (tot 52%!)
-U helpt Stichting Jonge Helden voor een periode van ten minste vijf jaar. Dat betekent voor ons financiële zekerheid voor onze projecten.

Hoe werkt het:
-U vraagt een inschrijfformulier aan bij ons via info@stichtingjongehelden.nl
-U bepaalt zelf het bedrag en vult het formulier in en stuurt het, met een kopie van uw rijbewijs of paspoort, naar:
Stichting Jonge Helden
Keizer Ottostraat 79
1402 VP Bussum
-De schenkingsafspraak wordt via ons in een akte vastgelegd.
-U ontvangt een afschrift van de akte.
-Als u jaarlijks een bedrag schenkt van €150 of hoger, betalen wij de kosten voor het opmaken van de akte.
-Als het bedrag lager is, ontvangt u van de notaris een factuur van € 75. U kunt dit bedrag ook aftrekken van de belasting.
-U ontvangt het voor u geldende bedrag vervolgens automatisch terug van de Belastingdienst als u bij de jaarlijkse belastingaangifte de schenkingsbijdrage opgeeft.