Maak een eenmalige donatie over

Een eenmalige donatie overmaken, kan natuurlijk ook. Wij zijn heel erg blij met elk bedrag!

U kunt uw donatie overmaken naar NL62 INGB 0000 625136 ten name van Stichting Jonge Helden te Bussum. Wilt u uw emailadres vermelden, dan kunnen we u een mail sturen om te bevestigen dat uw gift is binnengekomen én om u te bedanken.