Waarom Stichting Jonge Helden?

Het verdriet van Jonge Helden
Als een kind of jongere een ouder, broer of zus verliest, is dat een enorm ingrijpende gebeurtenis. Een kind verliest in een klap vertrouwen en veiligheid en krijgt te maken met gevoelens die hij of zij nog niet kende. Niets is meer zoals het was.
Een kind of jongere die te maken krijgt met (echt)scheiding, krijgt ook te maken met een rouwproces, vergelijkbaar met dat na het overlijden van een gezinslid. Alleen hebben deze kinderen daarnaast vaak ook te maken met loyaliteitsconflicten die hen gevoelsmatig verscheuren.

Begrijpen en steunen
Om te kunnen omgaan met een verlies en te kunnen rouwen, zijn kinderen afhankelijk van de volwassenen om hen heen: ouder(s), familieleden, ouders van vriendjes, leerkrachten, buren…Onze eerste neiging als volwassenen is vaak om kinderen te beschermen en weg te houden van de pijn. We beschermen ze vaak door te zwijgen, bang om dingen op te rakelen, zelf emotioneel te worden of het kind emotioneel te zien worden.
Daarmee helpen we hen niet. Ze hebben juist informatie nodig om te begrijpen wat er is gebeurd en wat het betekent voor nu en in de toekomst (Riet Fiddelaers-Jaspers). Ze hebben steun en begrip nodig om de heftige gevoelens en gedachten waar ze ineens mee te maken krijgen, de ruimte te kunnen geven. En het is ontzettend fijn voor ze om leeftijdsgenoten te ontmoeten die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Om herkenning te vinden en zo te merken dat ze niet 'gek' zijn. Het is ook belangrijk dat wij als volwassenen deze kinderen niet als 'zielig' beschouwen. Rouwen is geen ziekte maar een normale reactie op een abnormale gebeurtenis (Riet Fiddelaers-Jaspers). Aan de slag gaan met alle gevoelens en gevolgen van rouw en verlies is ontzettend moedig en stoer: kinderen en jongeren die dat doen zijn met recht Jonge Helden!

Stichting Jonge Helden als aanvulling op de bestaande initiatieven
Er zijn gelukkig heel veel goeie (particuliere) initiatieven die deze kwetsbare groep kinderen en jongeren ondersteunen. Informatieve sites, fora voor lotgenoten, (groeps)programma's, individuele begeleiding in praktijken, rouwweekenden, mooie materialen en prachtige boeken (zie: links).
Toch wordt met al deze bijzondere initiatieven maar een heel klein percentage van alle Jonge Helden bereikt; de overgrote rest staat vaak alleen met hun grote verdriet. Terwijl diverse onderzoeken hebben aangetoond dat juist preventieve laagdrempelige begeleiding en steun in de naaste omgeving van kinderen met verlies veel effect hebben op het welzijn van deze kinderen. Het geeft ze de kans om ondanks de ingrijpende ervaring, na een rouwperiode, gezond weer verder te kunnen groeien.

Voorkomen is beter...
In andere landen, zoals Amerika, is daarom bijvoorbeeld het volgen van een vorm van preventieve verliesbegeleiding voor kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden/scheiden, een verplichting die hoort bij de ontbinding van huwelijken.
Ook in Nederland zijn de geleerden het al jaren eens over de noodzaak van een landelijk dekkend aanbod van laagdrempelige preventieve verliesbegeleiding voor kinderen/jongeren. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondertussen blijven de cijfers over kinderen en jongeren die ernstig vastlopen na een verlieservaring schrikbarend hoog (zie: achtergrond).
In de eerste plaats een gemiste kans voor deze kinderen die bedreigd worden in hun geluk en gezonde ontwikkeling. In de tweede plaats een gemiste kans voor de maatschappij die te maken krijgt met vroegtijdige schoolverlaters, criminaliteit, arbeidsongeschiktheid en hoge kosten en lange wachtlijsten voor de (jeugd)hulpverlening.

Stichting Jonge Helden doet hier iets aan!