Onderzoek kinderen/jongeren en rouw rondom overlijden

ALGEMEENOnderzoekOnderzoek kinderen/jongeren en rouw rondom overlijden

Naar schatting verliezen jaarlijks ongeveer 9.000 kinderen hun vader of moeder.
Daarnaast wordt jaarlijks ook een groot aantal gezinnen geconfronteerd met het overlijden van één van de kinderen; dit zijn er ongeveer 1500. 
Ongeveer 1500 gezinnen krijgen te maken met de schokkende ervaring van een doodgeboren kind.
In totaal worden jaarlijks ongeveer 12.000 kinderen binnen hun gezin geconfronteerd met de dood.

De dood van een gezinslid kan op korte termijn een aantal problemen met zich mee kan brengen, zoals angst, slaapproblemen, regressie, identiteitsproblemen, somatische klachten en zelfdestructie, terwijl ook op het sociale vlak de vriendschapsrelaties er onder kunnen gaan lijden (Rosenthal, 1983).

Volgens Klineman en Rosenfeld (1980 in Van der Ploeg 2005) laten kinderen nadien meer leermoeilijkheden zien en ook kunnen er in het psychosociale gedrag uiteenlopende aanpassingsproblemen ontstaan.