Algemeen

ALGEMEENOnderzoekAlgemeen

Algemeen
Pas sinds circa 1990 kwamen kinderen als erkende rouwenden in beeld. Voor die tijd was er maar sporadisch aandacht voor en werden kinderen veelal weggehouden bij verdrietige gebeurtenissen om hen te beschermen. Het grote 'Boston-onderzoek' waarbij 125 kinderen en jongeren tot twee jaar na de dood van hun ouder gevolgd werden, heeft veel informatie opgeleverd en er mede voor gezorgd dat er op een andere manier met rouwende kinderen werd omgegaan. Hierna zijn nog veel meer van dergelijke onderzoeken gedaan op basis waarvan het mogelijk is geworden om de begeleiding van rouwende kinderen veel beter op de kinderen zelf af te stemmen. (Riet Fiddelaers-Jaspers)

Adolescenten met een overleden ouder en met gescheiden ouders ervaren significant meer angst- en depressieve gevoelens dan adolescenten uit intacte gezinnen. Het verband is voor adolescenten met een overleden ouder het sterkst. (Hartingsveldt en Kampijon, 2005)

Uit de klinische praktijk blijkt hoe vaak gestagneerde rouw over een verlies in de kindertijd onderdeel is van problemen op volwassen leeftijd. Verwerking moet dan op latere leeftijd alsnog via een behandeling plaats vinden. (Coffeng, 1995).

Het belang van steun in de nabije omgeving
In een vergelijkend onderzoek waarin jongeren uit echtscheidingsgezinnen en jongeren die rouwen om de dood van een ouder vergeleken werden met kinderen uit intacte gezinnen, bleek dat de steun uit de omgeving van groot belang is voor de aanpassing van jongeren aan de nieuwe situatie. De aard van het verlies deed er veel minder toe (Hartingsveldt en Kampijon, 2005) Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen met verlies vooral gebaat zijn bij ondersteuning uit de naaste omgeving, zoals het eigen gezin, de familie en de leerkracht. (Riet Fiddelaers-Jaspers). Bradley en Beveridge (2004) ondersteunen deze conclusies op basis van onderzoek uit Engeland.

Het nut van preventieve rouw-en verliesprogramma's voor kinderen en tieners
Groepsprogramma's voor scheidingskinderen en kinderen die rouwen na een overlijden hebben veel positieve effecten, zo blijkt uit Nederlands en buitenlands onderzoek. Op veel scholen in de VS en Canada worden rouwende kinderen succesvol ondersteund met supportprogramma's op school. Op basis hiervan heeft Riet Fiddelaers-Jaspers in Nederland haar Gedeeld Verdriet-programma's ontwikkeld. De gemeten effecten van een preventief scheidingskinderen-programma (KIES) in 2005: Kinderen leren de scheiding van hun ouders beter begrijpen, hebben minder last van depressieve gevoelens en houden beter contact met hun vader. Ouders blijken ook profijt te hebben van programma's voor kinderen, zeker als zij erbij worden betrokken.