Algemene informatie

Stichting Jonge Helden is in september 2008 opgericht. Met de doelstelling:
laagdrempelig preventieve begeleiding en ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren die met rouw of verlies te maken hebben.


Hoe het begon...

De pilot voor de scholenprojecten ging in 2009 van start op bassisscholen verspreid over het land. Deze pilot werd verzorgd door een aantal zeer ervaren rouw- en veriescoaches. De programma's (Sterprogramma en Kameleonprogramma) mochten we baseren op de prachtige map Gedeeld Verdriet van Riet Fiddelaers-Jaspers.
Voor de ontwikkeling van de workshop voor leerkrachten en zorgmedewerkers van de pilotscholen tekenden Janet en Gerda Schmidt.
 De positieve en veelbelovende resultaten deden ons besluiten onze scholenprojecten op zoveel mogelijk scholen in Nederland te integreren.
Met succes! In 2010 realiseerde wij 21 Jonge Helden Scholenprojecten op basisscholen én ook middelbare scholen in het hele land en de jaren erna nam dit alleen maar toe.

En hoe verder ging...
Er kwamen in de loop der jaren ook steeds meer programma's bij, Het Jonge Helden OverHoopprogramma en Stoere Schildpadden en Dappere Dino's (programma's voor jonge scheidingskinderen, ontwikkeld door TNO). In 2016 is daar de pilot voor het Jonge Helden Egelprogramma bijgekomen, een programma voor vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus.

Ook is er een interactieve lezing voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs ontwikkeld.  Net als de succesvolle ouderinformatieavond Klein Verdriet Groot Verdriet, voor alle ouders met kinderen op het basisonderwijs.

Sinds de zomer van 2010 exploiteren we de prachtige site www.herinnerdingen.nl. Kinderen en jongeren kunnen kosteloos een monument maken voor degene die zij missen, met foto’s van DINGEN met leuke, gekke of verdrietige HERINNERINGEN aan de overledene.

Met het live gaan van de Jonge Helden Adviessites werd in mei 2011 nóg een grote droom verwezenlijkt. Elke website richt zich op een specifieke doelgroep:
www.voorjongehelden.nl -> Jonge Helden: kinderen en jongeren die een dierbare verloren door de dood of die met scheiding te maken hebben;
www.oudersvanjongehelden.nl -> ouders van kinderen en jongeren die te maken krijgen met de dood of scheiding;
www.jongeheldenindeklas.nl -> directies, leerkrachten, docenten, mentoren en zorgmedewerkers in het primair- en voortgezet onderwijs;
www.jongeheldenopdebso.nl -> medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang;
www.jongeheldeninjeomgeving.nl -> opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere volwassenen die in hun naaste omgeving te maken hebben met kinderen en jongeren met rouw of scheiding.
Op alle adviessites kan online advies op maat gevraagd worden aan Emma, een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en verlies.