Adviessites

Stichting Jonge Helden beheert vijf Jonge Helden Adviessites. Elke website richt zich op een specifieke doelgroep.

Op alle adviessites kan online advies op maat gevraagd worden aan Emma, een deskundige op het gebied van kinderen, jongeren en verlies.